POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje naše podjetje PRIBA OKNA D.O.O.

Podatki o upravljavcu:

Podjetje: PRIBA OKNA D.O.O.
Naslov: Kompolje 68, 1312 Videm – Doprepolje
Matična številka: 1658654000
Telefon: +386 (0)41 402 780
E-pošta: priba@amis.net

2. ČLEN

(vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

1. Osnovni kontaktni podatki

  • Ime in priimek
  • Vaš poslovni naslov ali naslov bivanja
  • Stacionarni ali mobilni telefon
  • Vaš elektronski naslov

3. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo, če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje lahko tudi kadarkoli prekličete.

4. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namene medsebojne komunikacije ob prejetem elektronskem sporočilu, dostave naročenega blaga, ob izrecnem strinjanju lahko shranjujemo in uporabimo podatke za oglaševanje in trženje kot je pošiljanje e-novic, promocij, obvestil, akcij in

podobno. Posredovane podatke bomo skratka lahko uporabili za izboljšanje celotne učinkovitosti naših storitev.

5. ČLEN

(Shranjevanje osebnih podatkov)

Navedene osnovne osebne podatke hranimo vse do takrat, dokler imate na naši spletni strani in v podjetju status registriranega uporabnika, kar pomeni, da smo od vas pridobili soglasje za shranjevanje in obdelavo podatkov. Kot naš uporabnik ali stranka lahko povsem samostojno določate katere osebne podatke lahko hranimo o vas s tem, da nas o tem obvestite. Pridobljene osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve poslovnih obveznosti oziroma pridobili na podlagi sklenjene pogodbe hranimo do 5 let, razen v primeru potencialnega poslovnega sodelovanja. To pomeni v kolikor moramo za vas hraniti podatke več kot 5 let zaradi naprimer garancije pri izdelku, to smatramo za potencialno poslovno sodelovanje.

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

6. ČLEN

(posredovanje in dostop do vaših osebnih podatkov)

POSREDOVANJE:

Ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate po svoji vesti in povsem prostovoljno. Naše podjetje zagotavlja, da vaših podatkov ne bo razpošiljalo nobeni tretji osebi brez izrecne vaše privolitve. To pa se lahko zgodi zgolj v primeru, da brez tega ne bi mogli zagotoviti izpolnitev storitve oziroma sklenitve pogodbe.

DOSTOP:

Dostop do vaših osebnih podatkov v podjetju ima direktor Primož Štefanc oziroma osebe znotraj podjetja, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov. Trenutno ni izdanih pooblastil.

 

7. ČLEN

(pravice v povezavi z osebnimi podatki)

Od našega podjetja lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

  • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.

  • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.

  • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov

Zoper naše podjetje imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu v kolikor menite, da je naše podjetje Priba Okna d.o.o. kršilo evropsko uredbo GDPR in veljavno zakonodajo.

8. ČLEN

(uveljavljanje pravic)

Morebitne zahtevke iz prejšnjega 8. člena kadarkoli naslovite na upravljalca, ki je naveden v 1. členu tega dokumenta, ki govori o politiki varstva osebnih podatkov. Da se prepričamo o istovetnosti lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaz/e o vaši identiteti. V primeru, da identitete zanesljivo ne dokažete, lahko zahtevek zavrnemo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili takoj, ko se seznanimo z vsemi ustreznimi podatki oziroma najpozneje v 15 dneh od prejema.