Smernice za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo

Te smernice so sestavili:

Tehnicni svet Instituta steklarske obrti za zastekljevanje in proizvodnjo stavbnega pohištva, Hadamar in Tehnicni odbor Zveznega združenja ravno steklo, Troisdorf.
Veljavnost: maj 2009

1. PODROČJE VELJAVNOSTI

Smernice veljajo za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo (uporaba v stavbnih ovojih in drugih konstrukcijskih sistemih/stavbah). Ocenjevanje poteka skladno z v nadaljevanju opisanimi naceli ocenjevanja, s pomocjo 3. odstavka tabele in danimi dovoljenimi odstopanji.
Ocenjuje se svetla površina vgrajenega stekla. Stekleni proizvodi v izvedbi kot stekla z nanosi, v masi barvana stekla, lepljena ali prednapeta stekla (varnostno kaljena stekla, delno kaljena stekla), se prav tako lahko ocenjujejo s pomocjo 3. odstavka tabele.

Smernice ne veljajo za stekla v posebnih izvedbah, kot npr. steklo z vgrajenimi elementi v medstekelnem prostoru (MSP) ali v lepilnem sloju, stekleni izdelki z uporabo ornamentnega stekla, žicnega stekla, posebno varnostno steklo (neprebojno steklo), ognjevarno steklo in netransparentni stekleni izdelki. Navedeni izdelki se ocenjujejo v odvisnosti od uporabljenega materiala, proizvodnega procesa in z ustreznimi navodili proizvajalca.

Ocenjevanje vizualne kvalitete robov ni v pristojnosti pricujoce smernice. Pri steklih, ki niso štiri stransko vgrajena v utor, odpade kriterij ocenjevanje utorne cone stekla za robove, ki niso v utoru. Pri narocilu je potrebno navesti planirano uporabo. Za ocenjevanje fasadnega stekla z zunanje strani, je potrebno dogovoriti posebne pogoje.

2. PREVERJANJE

Praviloma je merodajen pogled skozi steklo, pomeni opazovanje ozadja in ne nadzorovanje površine. Pri tem pomanjkljivosti ne smejo biti posebej oznacene. Ocenjevanje steklenih elementov se vrši skladno s 3. odstavkom tabele iz minimalne oddaljenosti 1m, od znotraj navzven in pod kotom, kot je obicajen pri uporabi prostora. Preizkus se vrši pri difuzni svetlobi (npr. ob oblacnem vremenu) brez direktne soncne ali umetne svetlobe.

Zasteklitev v notranjosti se prav tako ocenjuje pri normalni (difuzni) svetlobi, pri osvetlitvi prostora, ki je obicajna za nameravano uporabo prostora, po možnosti pod pravim kotom na zasteklitev.
Ocenjevanje zunanjega izgleda se vrši v vgrajenem stanju z obicajne razdalje opazovanja. Pogoji
preverjanja in razdalje opazovanja, ki jih navajajo produktni standardi za obravnavane zasteklitve, so lahko drugacni in jih te Smernice ne upoštevajo. V produktnih standardih opisani pogoji preverjanja, na objektih pogosto niso ali se ne morejo uporabiti.

NA SPODNJI POVEZAVI PREBERITE TUDI O:

-DOVOLJENA ODSTOPANJA
-SPLOŠNA NAVODILA
-VIZUALNE LASTNOSTI STEKLENIH PROIZVODOV
-TABELO ZA FLOAT STEKLA, KALJENA ESG, DELNO KALJENA TVG, LAPLJENA VG …