STROKOVNA MONTAŽA OKEN JE ZELO POMEMBNA

Najboljša okna so tako dobra, kot je dobra njihova vgradnja. Strokovna montaža oken je predpogoj za brezhibno in dolgoročno uporabnost. Izobraženi, lastni monterji izvedejo vgradnjo oken skladno s tehničnimi zahtevami, pri montaži uporabljajo le najboljše materiale, upoštevajo standarde, predpise in gradbeno fizikalna načela.