STROKOVNA MONTAŽA OKEN JE ZELO POMEMBNA

Najboljša okna so tako dobra, kot je dobra njihova vgradnja. Strokovna montaža oken je predpogoj za brezhibno in dolgoročno uporabnost. Izobraženi, lastni monterji izvedejo vgradnjo oken skladno s tehničnimi zahtevami, pri montaži uporabljajo le najboljše materiale, upoštevajo standarde, predpise in gradbeno fizikalna načela.


Toplotna izolacija in tesnenje sta v hiši vedno bolj pomembna. Zaradi nestrokovne montaže oken lahko pri spojih z zidom pride do velikih izgub toplote. Nastane lahko rosa ali plesen, zato je pravilni spoj oken z drugimi gradbenimi deli tako zelo pomemben. Dobra povezava z gradbenimi deli pa je predvsem odvisna od brezhibne montaže. Strokovna montaža za brezhibno in dolgoročno uporabnost je pomembna ne le za okna, ampak tudi za vhodna vrata in vse druge izdelke stavbnega pohištva.

Strokovna vgradnja oken zagotavlja zaščito pred vdorom dežja in vetra ter odlično toplotno in zvočno izolacijo. Pravilno vgrajena okna v notranjosti ter v stiku med oknom in steno ne rosijo. Uporaba je varna, delovanje in uporabnost oken pa sta dolgotrajna.